Lennä lintu lennä

Pysähdy elämä! 
Jarruta aika! 


Kuiskaat: lintu ylittää tietä.